Projekt Åbyfors Kvarn

Åbyfors Kvarn - En del av verksamheten

Restaurering av Kvarnen och användningen idag

I maj 2021 tog vi över ansvaret för Åbyfors kvarn i Fliseryd, en byggnad med stort kulturhistoriskt värde.

Vår tanke är att renovera byggnaderna så att de kan tas i bruk som förvaringslokaler åt företaget. Just nu är det fokus på fönster och sommaren 2022 fick loftgången mellan magasin och kvarnbyggnad ett nytt tak. Huvudbyggnaden fick delvis nya takspån och nytt lertegel i slutet av 90-talet men även det taket behöver ses över.

Vi har mycket kvar och arbetet fortskrider sakta men säkert. Det är fantastiskt att se kvarnen återfå sin forna glans!